Strategisch
advies

Ondernemers hebben meestal een toekomstbeeld. Een beeld van waar ze naar toe willen met hun bedrijf. Het beeld van die toekomst wordt vaak gevormd door passie, geschiedenis, succesverhalen, tegenslagen, opportuniteiten, enz…

Dit toekomstbeeld wordt vaak niet formeel vastgelegd. Daardoor zijn medewerkers, die ook mee instaan voor het bereiken van dit toekomstbeeld, niet altijd op de hoogte van de doelen van de ondernemer.

Een duidelijke, neergeschreven visie en strategie helpen de ondernemer en zijn medewerkers om met de juiste dingen bezig te zijn, zodat samen de weg naar het gewenste doel wordt bewandeld. De ondernemingsdoelen vastleggen en dus afspreken wat er moet gebeuren, is de eerste belangrijke stap. Zorgen dat het daarna op een efficiënte manier wordt uitgevoerd en opgevolgd, is even belangrijk.

BCPlus helpt ondernemers met het evalueren en formuleren van hun visie en strategie en met de vertaling ervan in concrete actieplannen. Ons inzicht als “buitenstaander” werkt verrijkend mede dankzij onze ruime en diverse ervaring. Zowel een strategische analyse op projectbasis met een aantal interviews en/of workshops, als een (strategisch) periodiek klankbord (vb. maandelijks of trimestrieel) behoren tot de mogelijke formules.

Scroll voor meer informatie

Afhankelijk van de vraag of behoefte van de ondernemer zijn de resultaten van een strategische analyse bijvoorbeeld:

Achteraf hulp nodig met de praktische uitvoering?

Heb je achteraf hulp nodig met de praktische uitvoering van de overeengekomen acties? Is de eigen capaciteit hiervoor ontoereikend? BCPlus kan voor de nodige ondersteuning zorgen. De begeleiding gebeurt op het tempo dat de ondernemer en zijn medewerkers willen en in een taal die iedereen begrijpt.

Onafhankelijke experten

BCPlus werkt, indien nodig, samen met een aantal onafhankelijke experten gespecialiseerd in juridisch advies, fiscaal advies, subsidies, familiebedrijven, e.d.m. Door op die manier te werken, krijgt de ondernemer de inhoudelijke meerwaarde die hij verdient.

Hoe maak je je onderneming
future-proof?

Ontdek hoe je met onze hands-on aanpak sneller, efficiënter en veiliger werkt. Maak persoonlijk kennis met BCPlus: